CCC
 
Cent-Montpaseja Klubo
 
Club des Cent Cols
 
  
 
 CCC
 
 
Prezento                              Regularo
 
 
 
 
   
REGULARO
de la Cent‑Montpaseja Frataro
 
  

 
Artikolo 1:
Por membriĝi en la Cent-Montpasejan Frataron, necesas esti trabiciklinta almenaŭ cent malsamajn montpasejojn (intermontojn).
 
 
Artikolo 2:
Estu kalkulitaj nur la montpasejoj, kiuj oficiale havas tiun nomon:
- kuŝantaj sur mapoj (Michelin, IGN aŭ similaj por fremdaj landoj);

- indikitaj per ŝildo ĉesupra aŭ direktiga.
 
[Traduknoto: IGN = "Institut Géographique National" = Franca Geografia Instituto]
 
 
Artikolo 3:
Neniu minimuma alteco devigas, sed nepras indiki almenaŭ po 5 montpasejojn en cento da, kiuj altas je minimume 2000 metroj.
 
[Traduknoto: 1 metro = 3.28 futoj  ;  2000 m = 6561.68 ft  ;  1 ft = 0,3 m]
 
 
Artikolo 4:
Montoj ne kalkuleblas.
 
 
Artikolo 5:
La membroj de la Cent-Montpaseja Frataro ne estu kontrolataj. Ni fidas la sporteman honestecon de la biciklistoj, kiuj ŝatas bicikladon kaj montarojn nur je sia propra plezuro.
 
 
Artikolo 6:
Ĉiujare, inter la 1-a de oktobro kaj la 1-a de februaro, la biciklantoj sendu:
- la unuan jaron: la liston de malsamaj montpasejoj trapasitaj dum sia tuta perbiciklo-turista kariero (almenaŭ 100, el kiuj almenaŭ 5 je 2000m aŭ pli);
- la sekvantajn jarojn: la liston de la novaj montpasejoj trapasitaj dum la jaro.
 
 
Artikolo 7:
Tiujn listojn kontrolas la sekretariaro de la Cent-Montpaseja Frataro, kiu sin rajtigas elimini ĉiun montpasejon, kiu ne aperas en ĝia referencaj listoj (tia, kia "8500 cols de France").
Okaze de kontesto, findecidas la komisiono pri etiko, pripensado kaj proponado.
 
 
Artikolo 8:
Aliĝkotizo je 15 eŭroj (aktualigebla) ebligas al la nova membro ricevi, la unuan jaron:
- sian diplomon "Cent-Montpasejano" numerigitan kaj personigitan;
- la klubmedalon;
- la jaran klubrevuon;
- la jaran bultenon "Informoj Cent-Montpasejaj" ("Infos Cent Cols").
 
La sekvajn jarojn: kotizo je 10 eŭroj (aktualigebla) ebligas ricevi la jaran klubrevuon, la jaran bultenon "Informoj Cent-Montpasejaj" ("Infos Cent Cols") kaj registri sian nomon ĉe la honortabulo de la Frataro.
 
 
Artikolo 9:
Ĉiujare, tradicie la 15-an de aŭgusto, internacia kuniĝo okazas ĉe la supro de iu montpasejo, ĉu nova, ĉu fama.
 
 
Artikolo 10:
La klubo aliĝis la FFCT-on (Franca Federacio de Perbicikla Turismo) sub la numero 6384. Ĝi tiel povas havigi federacian licencon kun asekuro, rajtigante voĉdoni ĉe la ĝenerala klubkunsido.
 
 
Artikolo 11:
La frataro neniam aŭtentigas montpasejon, ĉar ĝi ne estas rajtigita tion fari; ĝi petas siajn membrojn ne krei meminiciate montpasejojn el nenio. Por Francio, "8500 cols de France" (eldevenaĵo de la statutoj de la ludregularo) daŭre estas la oficiala listo de la montpasejoj agnoskitaj de la frataro. Ĉiujare, la frataro estigas la listomodifojn, akorde kun la komisiono pri etiko, pripensado kaj proponado, kaj eldonas aldonon.
Por la aliaj landoj, la fratarestraro elektas po tri volontajn membrojn lande, kiuj fariĝas laborgrupo komisiita por proponi la liston de la montpasejoj de sia propra lando. Tiu listo estu starigita konforme al la ludregularo de la frataro.
La komisiono pri etiko, pripensado kaj proponado kontrolas tiujn listojn kaj oficiale eldonas ilin.
 
Ĉiu membro sin ŝuldigas je sia honoro respekti ĉi tiun regularon. Oni konsideru la sendon de la unua listo, kiel kontraktan ligon.
 
 
Artikolo 12:
Korespondaĵoj, listoj de montpasejoj, kaj kotizoj estu sendataj al:
Club des "Cent Cols"
René Poty
Le Chef Lieu
FR - 74540  Chainaz les Frasses
(Francio)
Telefono: +33 (0)4 50 52 55 69
Retpoŝto: secretaire(ĉe)centcols.org

 
 
    
 

  Prezento                              Regularo
 
 
 
 
 
CCC   Kluboj kaj Asocioj  ^  Akceptopaĝo  ^